§ 13. FÖRENINGSSTÄMMA

§ 13. FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra stämma skall hållas när styrelsen eller minst fem delägare för uppgivet ändamål fordrar detta. Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden, samt verksamhetsplan och utgifts- och inkomstat finnas för granskning.
Se § 14.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑