§ 20. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR

§ 20. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR
Vid röstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Kommentarsfunktionen är stängd.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑