§ 15. MOTIONER

§ 15. MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen, se ovan under § 13.

Kommentarsfunktionen är stängd.

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑