§ 10. REVISION

§ 10. REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Kommentarsfunktionen är stängd.

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑