§ 3. GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

§ 3. GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
Samfällighetsföreningen förvaltar mark utgörande vägar, diken, vattenområden, öar, skär, fyrplatser, hamnområden, båtuppläggningsplatser, bad, stentäkter, mm.
Föreningens syfte är att förvalta och förädla dessa nyttigheter på ett sätt, som ger avkastning.

Kommentarsfunktionen är stängd.

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑