Tim bestämmer allt?

I december 2018 har ett intressant dokument anslagits vid affären som beskriver ledamöternas ansvarsområde i BBS styrelse.

Av anslaget framgår att ordförande Tim Borg har tagit hand om alla betydelsefulla och externa områden som t.ex SSIS, Försvarsmakten. Lennart Granström har inte fått förtroende till något ansvarsområde självständigt utan är medhjälpare i allt. Övriga ledamöter fått var sitt litet betydelselöst ”ben” att gnaga på såsom Mob toa o.s.v..

Uppdelningen gör att Tim Borg kan kontrollera informationsutbytet både mellan styrelseledamöter och till medlemmar, vilket är en känd härskarteknik. På så sätt kan han dölja styrelsens förvaltning, som inte tål någon transparens, vilket hans företrädare Hans Bränning gjorde med stor skicklighet.

Oavsett ansvarsutdelningen har styrelsen ett gemensamt solidariskt ansvar för förvaltningen, se forening.se.

Kommentarsfunktionen är stängd.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑