Årsstämma 2018

Här finns möteshandlingarna för årsstämman 2018. Observera att arrendeavtalet i Rödsten inte är ett beslutsärende på årsstämman eftersom det inte finns med på dagordningen enligt kallelsen (§14 i stadgarna). I kallelsen står: ”Dagordning enligt stadgarna”. Om styrelsen ”kuppmässigt” ändå skulle ta upp Rödstensarrendet (rent hypotetiskt förstås) så bryter den alltså emot stadgarna. Läs mer om den kuppmässiga stadgeändringen 2017 i anteckningar årsstämma 2017.

Arrendeavtalet Rödsten

En arbetsgrupp har under en längre tid förhandlat med Göteborgs kommun om en utarrendering av Rödsten. se Arrendeavtalet som ger kommunen alla rättigheter men inga skyldigheter i Rödsten.

Ordinarie möteshandlingar

Motioner

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑