Försvarsmakten: “Expropriera Känsö angeläget”

Regeringskansliet har givit överklagande parter möjlighet att bemöta Försvarsmaktens senaste yttrande angående tillstånd för skärgårdskjutfält:

Försvarsmaktens yttrande: “.. Begränsningarna innebär en allvarlig påverkan på Försvarsmaktens möjligheter att klara kraven på ökad övningsverksamhet enligt regeringens beslut 2017-12-18 om inriktning av Försvarsmaktens verksamhet, …Det är därför angeläget att tillstånd för verksamheten och EXPROPRIATION meddelas snarast möjligt..”

Regeringskansliets meddelar: “.. Eventuella yttranden i ärendet bör ha kommit in till Regeringskansliets Miljö- och energidepartementet, senast den 6 juni 2018. Efter detta datum kan ärendet komma att avgöras på befintligt underlag…”

 

Överklagande ifråga gäller tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält, Göteborgs kommun. Beslut av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 21 december 2010 om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborgs skärgårdsskjutfält.

Försvarsmaktens senaste yttrande finns här.

 

 

 

 

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑