Fortsatt arrende för familjen Törnqvists brygga i Rödsten – Motion 2

Yrkande

Att Ingemar Törnqvist med familj får fortsatt arrende och tills vidare får ha kvar sin brygga i Rödsten.

Bakgrund

Det är viktigt att beslut om uppsägning och vräkning av en arrendator sker på medlemsmöte då Tim Borg hanterar ärenden efter personliga intressen. Det är BBS som får betala Tim Borgs personliga stridigheter liksom tidigare med företrädaren Hans Bränning. Tim Borg har tillsammans med Lennart Granström försökt säga upp Törnqvists arrende för båtplatser vid familjen Törnqvists brygga i Rödsten. Uppsägningen saknar grund och har bestridits. För uppsägning duger det inte att det föreligger personliga skäl. Se även Motion – Fortsatt arrende för familjen Törnqvists konsolbrygga i Ersdal

Ingemar Törnqvist

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑