BBS/Bränning har förlorat släktfeljd i tingsrätten, samt anteckningar från årsstämma 2017

BBS/Bränning har förlorat släktfejden i tingsrätten  som pågått i 25 år. BBS döms betala Törnqvists ombud 27 500 kr. Lennart Granströms vittnesmål kan ” inte bedömas som tillförlitlig…..ska därför lämnas utan avseende.” Sammantaget har släktfejden hittills kostat BBS ca 300.000 kr. Nu är det dags att sluta med släktfejd, mobbning och teatergråt.

Årsstämman 2017 är nu över, läs protokoll här. Hans Bränning avtackades som föreningsordförande. Mötesordförande Nils Ekberg sa när han överlämnade blommorna ”Vi tackar Hans Bränning för alla år, trots släktfejderna.” För mötesunderlag m.m., se ”Val av ny ordförande och ledamöter”.

Ordförandekandidaten Lennart Granström stöds av Bränninggruppen som ville ha en röst för varje fastighet i omröstningen. När Lennart Granström skulle presentera sig blev han för nervös för detta, men Hans Bränning hjälpte honom.

Ordförandekandidaten Tim Borg kunde däremot presentera sig på ett normalt sätt, som man kan förvänta sig av en ordförande. Martin Olofsson vädjade till mötet att välja Tim Borg då han blev ”nedstämd av striderna i föreningen” och önskade en förändring. Det finns många som instämmer, inte minst valberedningen som föreslagit Tim Borg.

Styrelsen ville att motionerna skulle omvandlas till ”förslag ifrån styrelsen”. Eva Sundén påpekade riktigt att detta inte är ett sätt som man driver förening på, utan motionären har rätt att presentera sina motioner varefter Nils gav med sig och saken var avgjord.

arrendemotionen behandlades uttalade sig Magnus Envall, offentlig person, känd ifrån Expressens artikel ”De tjänar 72 000 på flyktingar om dagen”. Magnus Envall är inte medlem i föreningen.

Magnus inledde med att beklaga sig för att han var tvungen att komma på mötet som var så jobbigt för honom. Magnus Envall, som är en mästare på suggestionstekniker, vet att man aldrig ska hålla sig till sak och struktur när argumentet tryter, utan övergick snabbt till att spela målinriktat på församlingens känslor. Han stod därför och grät öppet inför församlingen, bland annat för att hans verksamhet med ensamkommande flyktingbarn hade granskats av Expressen och att han ”blivit uthängd” av brannoby.com för detta. Han hävdade även att han ”vunnit så många gånger” emot Ingemar i rättsapparaten.

Som kommentar på den påstådda ”uthängningen” ska sägas att syftet met Brannoby.com är ”..att åstadkomma en informationsbank och en ökad transparens inom Brännö Bys Samfällighetsförening..”, se även Webbplatsens syfte. Om Magnus känner sig uthängd när han konfronteras med transparens borde han istället bestrida webbplatsens syfte. Vidare har föreningens medlemmar rätt att få veta vem som talar på mötet, i synnerhet när en inflytelserik person som Magnus för talan.

Hur som helst är det alltid tråkigt att se offentliga personer gråta offentligt, speciellt när dom pratar om sina goda avsikter med barn. Men gråt och sårbara individer är också effektiva medel för att avleda uppmärksamheten från de faktiska omständigheterna, som beskrivs i arrendemotionen från 2016: ”Fortsatt arrende för familjen Törnqvists konsolbrygga i Ersdal”.

Som offentlig person vet man det. Passande nog är Magnus inte bara en offentlig person utan också en av grundarna till social engineering företaget Preera, som enligt uppgift har givit offentliga personer kurser i att gråta offentligt.

Under resten av sitt anförande förvred Magnus det till att det är Ingemar som ska bevisa sina rättigheter, medan bevisbördan i själva verket ligger på Magnus själv eftersom det ju är han som ifrågasätter Ingemar.

Men varför kommer Magnus för att spela charader på årsmötet om han anser att han ”vunnit så många gånger” i rättsapparaten?  I själva verket har Magnus inte ”vunnit” i sak en enda gång, av den enkla anledningen att han har fel. Bevisligen är Magnus beroende av vännen Bränning för att driva saken åt honom ytterligare på BBS bekostnad. Hans Bränning kommenterade myndigt föreningens nederlag hos kronofogden med att BBS ”ändå har rätt”, men att ”några omständigheter inte hade framförts av misstag och att det skulle bli annorlunda i tingsrättens kommande dom”, vilket är omöjligt att förutspå så länge man inte har tillgång till mycket exklusiva förhandsbesked.

Magnus Envalls trollbindande gråtmilda föreställning hade önskad effekt. Efteråt röstade alla ned motionen om fortsatt arrende för Ingemar. Detta trots att både Nils Ekberg och Martin Olofsson öppet bekräftade att Hans Bränning använder arrendetvisten i ett led i sin släktfejd emot Ingemar. Den som är nyfiken på vilka suggestionstekniker Magnus använder kan studera filmklippet nedan.

Nils Ekberg redogjorde sedan för släktfejdens kostnader i Rödsten som hittills kostat föreningen 80.000 kr exkl. advokatkostnad och sa menande att ”Och vi vet ju vems fel det är…” Nils Ekberg försökte på det sättet att ge Ingemar skulden, fastän det är uppenbart att det är BBS agerande som orsakat kostnaderna.

Skräpet i Ersdal efter Brännings egenmäktiga bryggrivning/släktfejd hade Bränning veckan tidigare tagit bort. Kostnaderna för BBS är ännu oklara men blir föremål för ny motion 2018. Se Bryggavfall i Ersdal för mer information.

Styrelsen/Bränning presenterade kuppmässigt en stadgeändring som ”mindre justering” gällande firmateckningen för föreningen. Firmatecknaren har hittills varit ”hela styrelsen tillsammans”. Styrelsens förslag var att firmatecknaren bara skulle vara två ledamöter då det var så mödosamt arbete. Mötet manipulerades att acceptera förslaget på följande sätt: För det första presenterades förslaget inte i mötesunderlaget. För det andra lästes förslaget hastigt upp så att mötesdeltagarna inte skulle förstå innebörden.

Powered by WordPress.com.

Up ↑