Verksamhetsplan 2022

Brännö Bys Samfällighetsförening Verksamhetsplan 2022

Rödsten

 • Beslut om budget och fortsatt projektering från Trafikkontoret.
 • Bevaka stämningsansökan beträffande Ingemar Törnqvist:s båtplatser. Se Ordförande Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag.
 • Bevaka tillsynsärendet beträffande uppställning av byggbod.
 • Fortsatt ansvar för omlastningsplanen.

Känsö och Fort. verket/Försvarsmakten

 • Förslag från Fortifikationsverket angående S:2.
 • Överprövningsärende av miljöprövning, ärendet ligger hos Högsta Förvaltningsdomstolen.
 • Expropriationsansökan kvarstår från Fort. verket, ärendet ligger hos regeringen, sedan november 2013.

Övrigt

 • Bevaka scouternas anmälan mot Ingemar Törnqvist:s olovliga bryggbyggnation. Bevaka stämningsansökan från J. Nordmark ang. årsmötet 28/3 och 12/12 -20. Bevaka stämningsansökan från I. Törnqvist ang. årsmötet 13/3 -21.
 • Bevaka tvisten med Hans Brännings angående eventuellt inköp av marken vid ”mötesplatsen vid nya affären”. Se Extrastämman om torgmark 2021 klandrad/överklagad.
 • Fortsätta arbetet med utegymmet på S:4.
 • Följa upp förfrågan till Gbg:s hamn beträffande ev. muddring av Stämmösund. Undersöka möjligheten att anlägga en pir i Vassdal.
 • Rengöra brunnarna i Kvia, Brunnebacken och Dunderstigen.
 • Rensning av föreningens diken
 • Trädfällning S:19

Original

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑