Kallelse till möte om Rödsten 2016-11-20

Ett nytt möte om Rödsten 2016-11-20. Återigen utan att informera föreningsmedlemmarna. Den här gången med Lofter som kontaktperson.

Precis som föregående möte, se här, är även detta fullständigt meningslöst. Det kan nämligen inte ändra den aktuella stadsplanen.

Återigen ges intrycket av att EU-bidrag har beviljats för åtgärder i Rödsten. I själva verket har pengar beviljats för en förstudie med ”målet att ha en färdig plan”. Anmärkningsvärt är att denna plan redan har gjorts i och med stadsplanen. Det spelar ingen roll om vägföreningen, småbarnsfamiljer eller entreprenörer m.fl. hjälper till.

Fokus tas effektivt från miljöförstöringen i Rödsten som Länsstyrelsen utfärdat ett föreläggande att åtgärda.

braennoe-roedsten-moete-lofter
Kallelse till möte om Brännö Rödsten 2016-11-20

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑