Firmateckning 2016

Hela styrelsen tillsammans, dvs kollektiv firmateckning, se Registerutdrag samfällighetsregistret 2016. ”Kollektiv firmateckning betyder att två eller flera personer måste underteckna för organisationens räkning, exempelvis två i förening (tillsammans)”. Se http://www.blinfo.se/ordlista/2013/5/firmatecknare__6291

Powered by WordPress.com.

Up ↑