BBS skattefuskar?

Bakgrund Sedan ombildningen från skifteslag till samfällighetsförening år 2002 har BBS haft expanderande extern verksamhet och skatteskyldighet har uppstått sedan länge. Detta enligt Skatteregler för samfälligheter. Föreningen momspliktig BBS är alltså skyldig att betala moms för sina inkomster: "om samfällighetsföreningen i mer än ringa omfattning omsätter varor eller tjänster till utomstående mot ersättning, anses den delen... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑