Muddertippning i Hakefjord (S2)

Vägverkets dispensansökan från 2015 om tippning i Hake Fjord (S2) avslagen.

Brännö Bys Samfällighetsförening återgick till att hävda äganderätten till S:2 och uppträdde som klagande. Detta efter en motion inför föreningens årsstämma 2016. Vägverkets dispensansökan från 2015 om att tippa på Hake Fjord (Brännö S:2) i samband med projektet Marieholmsförbindelsen avslogs.

Vägverkets dispensansökan om muddertippning i Hake Fjord gick ifrån ett NEJ hos Länstyrelsen, till ett “JA” i Mark- och Miljödomstolen, innan saken avgjordes och det blev ett “NEJ” i Mark- och Miljööverdomstolen. Se 160524 Dom, Mark- och miljööverdomstolen, Mål nr M 837-16.

Att köra muddermassor till Hake Fjord innebär stora kostnadsbesparingar, eftersom alternativet annars är att köra ända till Vinga.

Föreningen har under lång tid uppträtt mycket inställsamt gentemot kommunen gällande dumpningen på mycket anmärkningsvärda sätt. Då Hans Bränning just blivit ordförande i Brännö Bys Samfällighetsförening beställde han egenmäktigt en utredning av konsulten P-G Andersson som påstår att föreningen inte längre var ägare till S:2 trots gällande lagfart. 

Utredningen från 1999 betalades av föreningen och skickades av Hans Bränning till Göteborgs kommun utan medlemmarnas vetskap. Brännö Bys Samfällighetsförening avsade sig därmed äganderätten till stora delar av S:2 genom att Hans Bränning offentliggör sin utredning och aktivt vidhöll sin uppfattning i samband med t.ex. vägverkets muddertippningsdispensansökan, se Bilaga 1 160524 Dom, Mark- och miljööverdomstolen, Mål nr M 837-16.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑