Verksamhetsplan 2022

Brännö Bys Samfällighetsförening Verksamhetsplan 2022 Rödsten Beslut om budget och fortsatt projektering från Trafikkontoret.Bevaka stämningsansökan beträffande Ingemar Törnqvist:s båtplatser. Se Ordförande Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag.Bevaka tillsynsärendet beträffande uppställning av byggbod.Fortsatt ansvar för omlastningsplanen. Känsö och Fort. verket/Försvarsmakten Förslag från Fortifikationsverket angående S:2.Överprövningsärende av miljöprövning, ärendet ligger hos Högsta Förvaltningsdomstolen.Expropriationsansökan kvarstår från Fort.... Continue Reading →

Verksamhetsplan 2021

Brännö Bys Samfällighetsförening Verksamhetsplan 2021 Rödsten: Beslut om genomförandestudien från Trafikkontoret i vår.Bevaka stämningsansökan beträffande Ingemar Törnqvist:s båtplatser.(Red. Anm. Se Ordförande Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag – låter samfällighetsföreningen BBS bekosta vräkningsprocessen.)Bevaka tillsynsärendet beträffande uppställning av byggbod. Fortsatt ansvar för omlastningsplanen. Känsö: Överklagande av miljöprövning, ärendet ligger hos regeringen. Försvarsmakten tror att miljöutredningen... Continue Reading →

Verksamhetsplan 2020

Brännö Bys Samfällighetsförening Verksamhetsplan 2020 Rödsten: Gestaltningsförslag från Trafikkontoret i vår. Bevaka överklagande angående utfyllnad till Mark- och miljööverdomstolen. Bevaka uppsägningen av Ingemar Törnqvist:s båtplatser. Fortsatt ansvar för omlastningsplanen. Känsö: Överklagande av miljöprövning, ärendet ligger hos regeringen. Marinen tror att miljöutredningen kommer att beslutas i samband med höstens beslut om 2019 års förslag till regeringen.... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑