Verksamhetsplan 2021

Brännö Bys Samfällighetsförening Verksamhetsplan 2021

Rödsten:

Känsö:

Överklagande av miljöprövning, ärendet ligger hos regeringen. Försvarsmakten tror att miljöutredningen kommer att beslutas i samband med vårens beslut om 2019 års förslag till regeringen. Expropriationsansökan kvarstår från Fort. verket, ärendet ligger hos regeringen, sedan november 2013.

Övrigt:

  • Bevaka scouternas anmälan mot Ingemar Törnqvist:s olovliga bryggbyggnation.
  • Bevaka stämningsansökan från J. Nordmark ang. årsmötet 28/3 2020.
  • Inköp av marken vid Utkiken och ”mötesplatsen vid nya affären”.
  • Fortsätta arbetet med utegymmet på S:4.
  • Följa upp förfrågan till Gbg:s hamn beträffande eventuell muddring av Stämmösund.
  • Undersöka möjligheten med sprängmassor från Göteborgs hamn.
  • Rengöra brunnarna i Kvia, Brunnebacken och Dunderstigen.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑