Brännö bys samfällighetsförening BBS och kommunen ensamma om att godkänna försvarsmaktens ansökan om skjutfält i södra skärgården

Brännö samfällighetsförening BBS och Göteborgs kommun var överens om att 300 000 skott årligen ska tillåtas, medan de flesta privatpersoner och föreningar yrkade att försvarsmaktens ansökan skulle avslås. Efter regeringsbeslutet (som legat vilande i 10 år) undertecknade Anna Berglund och f.d. miljöminister Isabella Lövin (Mp), innan hon avgick, tillståndet för militären att öva i 110... Continue Reading →

Ansvarsområden i styrelsen – Tim bestämmer allt väsentligt

I december 2018 har styrelsens ansvarsområden anslagits vid affären som beskriver ledamöternas ansvarsområde i BBS styrelse. Ordförande Tim Borg har tagit hand om alla betydelsefulla och externa områden som t.ex SSIS, Försvarsmakten. Uppdelningen gör att Tim Borg kan kontrollera informationsutbytet både mellan styrelseledamöter och till medlemmar. På så sätt kan han dölja styrelsens förvaltning, som... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑