Verksamhetsberättelse 2021

Brännö Bys Samfällighetsförening (BBS) förvaltningsberättelse 2021. Styrelsen har under året bestått av Tim Borg ordf., Bernt Andersson v. ordf., Thomas Kihlgren kassaförvaltare, Sten Gyldén sekreterare och Bengt Hansson som ordinarie ledamöter. Suppleanter Lennart Granström och Ibert Johansson. Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden, årsmöte den 13/3 och extra stämma den 5/6. Känsö: Överklagandet... Continue Reading →

Verksamhetsberättelse 2020

Brännö Bys Samfällighetsförening förvaltningsberättelse 2020. Styrelsen har under året bestått av Tim Borg ordf., Lennart Granström v. ordf., Nils Ekberg kassaförvaltare, Sten Gyldén sekreterare och Bernt Andersson som ordinarie ledamöter. Suppleanter Bengt Hansson och Ibert Johansson. På årsmötet den 12/12 avtackades Nils Ekberg för ett utmärkt arbete som kassör och Thomas Kihlgren valdes in som... Continue Reading →

Verksamhetsberättelse 2019

Brännö Bys Samfällighetsförening förvaltningsberättelse 2019. Styrelsen har under året bestått av Tim Borg ordf., Lennart Granström v. ordf., Nils Ekberg kassaförvaltare, Sten Gyldén sekreterare och Bernt Andersson som ordinarie ledamöter. Suppleanter Bengt Hansson och Ibert Johansson. Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Känsö: Marinen har skickat in en skrivelse/förslag till regeringen gällande alla... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑