Verksamhetsberättelse 2019

Brännö Bys Samfällighetsförening förvaltningsberättelse 2019.

Styrelsen har under året bestått av Tim Borg ordf., Lennart Granström v. ordf., Nils Ekberg kassaförvaltare, Sten Gyldén sekreterare och Bernt Andersson som ordinarie ledamöter. Suppleanter Bengt Hansson och Ibert Johansson.

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.

Känsö: Marinen har skickat in en skrivelse/förslag till regeringen gällande alla anläggningar i Sverige.

58 skjutdagar av 115 är utnyttjade under 2019.

Rödsten: Projektledare utsedd. Arkitektbyrån COWI är utsedd att upprätta gestaltningsprogrammet.

Allmänt Rödsten: Ingemar Törnqvist sades upp från sina båtplatser den 14/3. Målet angående utfyllnaden är uppe i Mark och Miljödomstolen.Vi har fått ett retroaktiv bygglov och slutbesked för färdtjänst- och cykelparkeringen. Har sagt nej till KoV:s förslag på en större etablering. Trafikkontoret har tagit bort överblivna cyklar. Fortsatt ansvar för omlastningsplanen. Röjt iordning sly etc. Avvaktat planteringar.

Övrigt:

Medverkade vid Brännö Forum den 31/3 och 27/10.

Vi tecknade ett nytt arrendeavtal med scouterna den 13/3. Ingemar Törnqvist har fortsatt att bygga på bryggan i Ersdal utan tillstånd.

Fått svar på sedimentsproverna och inväntar en kostnadsbedömning beträffande utredningen om eventuell muddring i Stämmösund.

Den gamla fyren på Buskär är färdigmålad.

Tillståndsärendet har avskrivits på S:4 och vi har fortsatt byggnationen av utegymmet och även haft introduktions- och arbetsdagar.

Arbetet med att göra våra brunnar tjänliga har startat.

Tecknat nytt avtal med Niklas Lorén ang. S:32 och del av S:4.

Satt upp en ny anslagstavla vid affärsplan och fått en postbox.

Ny förbudsskylt för cyklar/mopeder på vägen ut till Galterö.

Bajamajor har satts upp av Park och Natur i Vassdal och Gröna Vik.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑