Budget 2022

Intäkter Arrende Känsö640.000Arrende Rödsten150.000Övriga arrenden250.000Summa:1.040.000 Utgifter Advokatkostnader, Bl.a. - Uppsagda bryggplatser i Rödsten, se Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag.- Stämning från J. Nordmark, Stämning från I. Törnqvist, - Tvisten med H. Bränning, se Extrastämman om torgmark 2021 klandrad/överklagad250.000Inköp av mark vid nya affären10.000S:4 Utegym50.000Rensning av BBS diken50.000Trädfällning S:1910.000Avsättning för skötsel av Gärdet10.000Annonser, lokalhyra,... Continue Reading →

Budget 2021

Brännö Bys Samfällighetsförening Budget 2021 Intäkter: Arrende Känsö: 640.000Arrende Rödsten: 150.000 Övriga arrenden: 250.000Summa: 1.040.000 Utgifter: Advokatkostnader 200.000(Bl.a. Uppsagda bryggplatser i Rödsten, Stämning från J. Nordmark)(Red. Anm Se Ordförande Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag – låter samfällighetsföreningen BBS bekosta vräkningsprocessen.)S:4 Utegym 50.000Inköp av marken vid Utkiken: 40.000Inköp av mark vid nya affären: 10.000Annonser,... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑