Försvarsmakten: ”Expropriera Känsö angeläget”

Regeringskansliet har givit överklagande parter möjlighet att bemöta Försvarsmaktens senaste yttrande angående tillstånd för skärgårdskjutfält: Försvarsmaktens yttrande: ".. Begränsningarna innebär en allvarlig påverkan på Försvarsmaktens möjligheter att klara kraven på ökad övningsverksamhet enligt regeringens beslut 2017-12-18 om inriktning av Försvarsmaktens verksamhet, ...Det är därför angeläget att tillstånd för verksamheten och EXPROPRIATION meddelas snarast möjligt.." Regeringskansliets... Fortsätt läsa mer →

Motion – Staten ska miljösanera S86 Känsö mark- och vattenområde under Miljöförvaltningens tillsyn

Vi måste kräva att Staten undersöker och miljösanerar marken på samfällighet s.86 Känsö med tillhörande vatten under Miljöförvaltningens tillsyn oavsett om de får arrende eller inte. Ett arrende bör vara uteslutet innan detta har skett. Ett arrende bör vara uteslutet innan detta har skett. Brännö Bys samfällighetsförening kan få ansvara för oerhörda kostnader för miljöunderökning... Fortsätt läsa mer →

Motion – Samfälligheten s. 86 Känsö tillhörande vattenområden ska förvaltas av en egen förening

I denna motion yrkas att samfälligheten s. 86 Känsö tillhörande vattenområden ska förvaltas av en egen förening. I lagen om förvaltning av samfälligheter finns det två alternativ: a) förvaltning tillsammans med en eller flera andra samfälligheter på det sätt som nu sker i Brännöbys samfällighetsförening, eller b) egen förvaltning. Känsö är större än övriga samfälligheter... Fortsätt läsa mer →

Länkar Känsö

Angående expropriation Ansökan om tillstånd till expropriation av fastigheten Brännö s:86 i Göteborgs kommun Motioner Brännö Bys Samfällighetsförening Motion 1: Samfälligheten s. 86 Känsö tillhörande vattenområden ska förvaltas av en egen förening Motion 2: Vi måste kräva att Staten undersöker och miljösanerar marken på samfällighet s.86 Känsö med tillhörande vatten under Miljöförvaltningens tillsyn oavsett om... Fortsätt läsa mer →

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑