Minnesanteckningar årsstämma 2019

Årsstämma 2019 är över. Förvaltningsberättelsen och den ekonomiska  redovisningen var ovanligt oklar, konstig och felaktig. Ingen väsentlig  information läggs ut på föreningens webbsida. Ordförande Tim Borg malde därför igenom verksamhetsberättelsen muntligt utan någon särskilt förbättrad klarhet. Hot om våld En medlem blev så upprörd över vad som framfördes på mötet att han försökte ta över... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑