Ansvarsområden i styrelsen – Tim bestämmer allt väsentligt

I december 2018 har styrelsens ansvarsområden anslagits vid affären som beskriver ledamöternas ansvarsområde i BBS styrelse. Ordförande Tim Borg har tagit hand om alla betydelsefulla och externa områden som t.ex SSIS, Försvarsmakten. Uppdelningen gör att Tim Borg kan kontrollera informationsutbytet både mellan styrelseledamöter och till medlemmar. På så sätt kan han dölja styrelsens förvaltning, som... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑