Minnesanteckningar årsstämma 2023

Årsstämman 2023 är avklarad. Medlemmarna gav den dysfunktionella styrelsen hård och berättiga kritik på flertalet punkter. Återigen konstateras att styrelsen egenmäktigt hanterar många ärenden utan behandling på medlemsmöten och undanhåller delägarna grundläggande insyn i vad styrelsen gör. Föreningens brottsliga verksamheter, så kallade främmande verksamheter, fick ett välförtjänt fokus. Även Wistrands kostsamma och svaga insats angående... Continue Reading →

Minnesanteckningar årsstämma 2020

Årsstämman 2020 har avhållits 2020-12-12 efter tredje kallelsen, trots tidigare meddelande av Tim Borg att "följa Folkhälsomyndighetens direktiv". Motionerna behandlades inte då det viktiga för Tim är att välja om Tim-styrelsen och få ansvarsfrihet. Därefter kan egenmäktig förvaltning med privata rättsprocesser fortsätta obehindrat. Tim meddelade att mötet inte var olagligt. Dåligt omdöme är ju inte... Continue Reading →

Minnesanteckningar årsstämma 2019

Årsstämma 2019 är över. Förvaltningsberättelsen och den ekonomiska  redovisningen var ovanligt oklar, konstig och felaktig. Ingen väsentlig  information läggs ut på föreningens webbsida. Ordförande Tim Borg malde därför igenom verksamhetsberättelsen muntligt utan någon särskilt förbättrad klarhet. Hot om våld En medlem blev så upprörd över vad som framfördes på mötet att han försökte ta över... Continue Reading →

Minnesanteckningar årsstämma 2018

Årsstämman 2018 är avklarad och årets huvudfråga var ett arrendeavtal till Gbgs kommun gällande Rödsten. Styrelsens avtalsförslag behandlades kuppmässigt utan hänsyn till stadgar och dagordning. Ryktet spreds att kollektivtrafiken i Rödsten skulle upphöra om ett arrendeavtal inte beslutades. Styrelsen med arbetsgrupp hade lyckats skrämma upp ett uppbåd av medlemmar och samlat fullmakter för önskad omröstning. Stämmobeslutet... Continue Reading →

Minnesanteckningar årsstämma 2017

Årsstämman 2017 är nu över. Hans Bränning avtackades som föreningsordförande. Mötesordförande Nils Ekberg sa när han överlämnade blommorna "Vi tackar Hans Bränning för alla år, trots släktfejderna." Ordförandekandidaten Lennart Granström stöddes av "Bränninggruppen" som ville ha en röst för varje fastighet i omröstningen. När Lennart Granström skulle presentera sig blev han för nervös för detta, men Hans... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑