Minnesanteckningar årsstämma 2017

Årsstämman 2017 är nu över. Hans Bränning avtackades som föreningsordförande. Mötesordförande Nils Ekberg sa när han överlämnade blommorna “Vi tackar Hans Bränning för alla år, trots släktfejderna.”

Ordförandekandidaten Lennart Granström stöddes av “Bränninggruppen” som ville ha en röst för varje fastighet i omröstningen. När Lennart Granström skulle presentera sig blev han för nervös för detta, men Hans Bränning hjälpte honom.

Ordförandekandidaten Tim Borg kunde däremot presentera sig på ett normalt sätt, som man kan förvänta sig av en ordförande. Martin Olofsson vädjade till mötet att välja Tim Borg då han blev “nedstämd av striderna i föreningen” och önskade en förändring. Det finns många som instämmer, inte minst valberedningen som föreslagit Tim Borg.

Behandling av motionerna

Mötesordföranden Nils Ekberg ville att motionerna skulle omvandlas till “förslag ifrån styrelsen”. Eva Sundén påpekade riktigt att detta inte är ett sätt som man driver förening på, utan motionären har rätt att presentera sina motioner varefter Nils gav med sig och saken var avgjord.

Törnqvists arrende

arrendemotionen behandlades uttalade sig Magnus Envall, offentlig person, känd ifrån Expressens granskning om lukrativa flyktingboenden. Magnus Envall är inte medlem i föreningen men hade en fullmakt av styrelsesuppleanten Stig Berggren som samtidigt själv var med på mötet enligt närvarolistan. Magnus beklagade sig för att han var tvungen att komma på mötet som var så jobbigt för honom.

Magnus Envall sa inför församlingen att han “vunnit striden mot Ingemar så många gånger”, att han “kommit hit med familjen” och diverse osammanhängande berättelser, som var så ostrukturerade att de inte gick att kommentera.

Magnus Envall, som är en mästare på suggestionstekniker, vet att man aldrig ska hålla sig till sak och struktur när argumentet tryter, utan övergick snabbt till att spela målinriktat på församlingens känslor. Han stod därför och grät öppet inför församlingen, bland annat för att hans verksamhet med ensamkommande flyktingbarn hade granskats av Expressen och “blivit uthängd” av brannoby.com för detta.

Det är alltid tråkigt att se offentliga personer gråta offentligt, speciellt när dom spelar på sina goda avsikter med barn. Gråt och barn har alltid varit ett effektivt sätt att avleda uppmärksamheten till de faktiska omständigheterna. Som offentlig person vet man det. Passande nog är Magnus inte bara en offentlig person utan en av grundarna till social engineering företaget Preera, där offentliga personer kan få gå kurs i att gråta offentligt.

Det märks att Magnus hanterade mötet mycket skickligt under sitt anförande. Han förvred det till att det är Ingemar som ska bevisa sina rättigheter, medan bevisbördan i själva verket ligger på Magnus själv eftersom det är han som ifrågasätter.

Men varför kommer Magnus för att spelar charader på årsmötet om han anser att han “vunnit så många gånger” i rättsapparaten?  Magnus har ju inte vunnit i sak en enda gång, av den enkla anledningen att han har fel. Bevisligen är Magnus beroende av vännen Bränning för att driva saken åt honom ytterligare på BBS bekostnad. Hans Bränning kommenterade myndigt nederlaget hos kronofogden med att BBS “ändå har rätt”, men att “några omständigheter inte hade framförts av misstag och att det skulle bli annorlunda i tingsrättens kommande dom”, vilket är omöjligt för en normal person att veta.

Magnus Envalls trollbindande gråtmilda charader hade effekt. Efteråt röstade alla ned motionen om fortsatt arrende för Ingemar. Detta trots att både Nils Ekberg och Martin Olofsson öppet bekräftat att Hans Bränning bedriver släktfejd emot Ingemar. Så skicklig är Magnus Envall. Den som vill vet hur Magnus gör kan se det här filmklippet.

Kostnaderna i Rödsten

Nils Ekberg redogjorde sedan för släktfejdens kostnader i Rödsten som hittills kostat föreningen 80.0000 exkl. advokatkostnad och sa menande att “Och vi vet ju vems fel det är…” Vad Nils Ekberg menade var att Ingemar var den skyldige, fastän det är uppenbart att det är BBS agerande som orsakat kostnaderna.

Bryggavfallet i Ersdal

Skräpet i Ersdal efter Brännings egenmäktiga bryggrivning/släktfejd hade Bränning veckan tidigare tagit bort. Kostnaderna för BBS är ännu oklara men blir föremål för ny motion 2018.

Kuppmässig stadgeändring

Styrelsen/Bränning presenterade kuppmässigt en stadgeändring som “mindre justering” gällande firmateckningen för föreningen. Firmatecknaren har hittills varit “hela styrelsen tillsammans”. Styrelsens förslag var att firmatecknaren bara skulle vara två ledamöter då det var så mödosamt arbete. Mötet manipulerades att acceptera förslaget på följande sätt: För det första presenterades förslaget inte i mötesunderlaget. På så sätt fråntogs mötesdeltagarna möjligheten att sätta sig in i ämnet. För det andra lästes förslaget hastigt upp så att mötesdeltagarna inte skulle förstå innebörden.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑