BBS vs. Statens Expropriation av Känsö: En Demokratisk Kollaps i Samfälligheten

I den pittoreska samfälligheten, bestående av samfällda fastigheter, har en konflikt blossat upp som sätter demokratin och medlemsrättigheterna i fokus. I centrum av dramat står föreningen BBS, som förvaltar de samfällda fastigheterna och har drabbats av en expropriationsprocess initierad av staten genom Fortifikationsverket angående Känsö. Domen i målet F1369-22 föll i Vänersborgs Tingsrätt 2023-03-20. BBS,... Continue Reading →

Kommer samfällighetsföreningen BBS att betala Tim Borgs privata vräkningsprocess angående Törnqvists brygga i Rödsten?

Muntlig förhandling i Tingsrätten 2020-12-02 i vräkningsprocessen mot Ingemar Törnqvist är avslutad, se protokoll. Ingemar yrkar att Tim skall betala Ingemars omfattande ombudskostnader personligen då Tim inte företräder samfällighetsföreningen. Processen kommer att avslutas i behörighetsdelen den 25:e januari 2021. Därefter kommer dom att meddelas. Oavsett utgången i behörighetsdelen är det som vanligt liten möjlighet att... Continue Reading →

Föreningen erhöll 93.394 SEK från Jordbruksverket 2017

Enligt ansökan om projektstöd till Jordbruksverket skulle pengarna användas till så kallade dialogmöten för att ”..informera markägarna....så att rödstensavtalet kan godkännas.”. I övrigt har Jordbruksverket inte krävt några konkreta motprestationer, förutom att resultatet skulle ha ”redovisats som en utställning på posten”, vilket inte har skett.I stället har dialogmötena huvudsakligen använts till att sprida det falska ryktet att skärgårdstrafiken skulle... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑