Föreningen erhöll 93.394 SEK från Jordbruksverket 2017

Enligt ansökan om projektstöd till Jordbruksverket skulle pengarna användas till så kallade dialogmöten för att ”..informera markägarna….så att rödstensavtalet kan godkännas.”. I övrigt har Jordbruksverket inte krävt några konkreta motprestationer, förutom att resultatet skulle ha ”redovisats som en utställning på posten”, vilket inte har skett.

I stället har dialogmötena huvudsakligen använts till att sprida det falska ryktet att skärgårdstrafiken skulle upphöra att anlöpa Rödsten om inte ett kommunalt arrende kom till stånd. Ett rykte som Stysöbolagets VD dementerade på årsstämman 2018.

Rödstensavtalet/avsiktsförklaringen med Göteborgs kommun har undertecknats på minst sagt tveksamma grunder. Försök att överlåta Rödsten till kommunen genom propaganda och knep har en lång tradition. I samband med vågbrytarprojektet i Vassdal skulle Rödsten ”skänkas” bort. 

Vart gick pengarna?

Övrigt

 

 

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑