Länstyrelsen beviljar strandskyddsdispens för strandpromenad i Vassdal

Efter en motion om flytbrygga för båtplatser i Vassdal 2017 av Tobias och Thomas Hansson har strandskyddsdispens sökts och beviljats för en strandpromenad.

Ärendet

“Ansökan om dispens på Brännö S:30 inkom 2017-07-03. Ansökan avser uppförandet av en konsolbrygga utmed vattenlinjen strax väster om bryggorna vid Vassdal på den nordvästra delen av Brännö. Bryggan skall enligt ansökan fungera som en tillgänglig strandpromenad för allmänheten.”

Handlingar ur SBK:s arkiv

 

 

 

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑