Minnesanteckningar årsstämma 2023

Årsstämman 2023 är avklarad. Medlemmarna gav den dysfunktionella styrelsen hård och berättiga kritik på flertalet punkter. Återigen konstateras att styrelsen egenmäktigt hanterar många ärenden utan behandling på medlemsmöten och undanhåller delägarna grundläggande insyn i vad styrelsen gör. Föreningens brottsliga verksamheter, så kallade främmande verksamheter, fick ett välförtjänt fokus. Även Wistrands kostsamma och svaga insats angående... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑