Upprop! Rädda Brännö Gärde riksintresse nu!

Din röst är viktig! Den 22:e juni ska Byggnadsnämnden ta upp ärendet om byggstopp av Brännö Strandängar, diarienummer 0611/21. Brännö By och Gärde riksintresseområde och unika karaktär är hotat! Betongbolaget Concreo och Kommunen är i färd att skada kulturmiljön på Brännö genom byggprojektet Brännö Strandängar. Felet med att bevilja byggloven för Brännö Strandängar är uppenbart.... Continue Reading →

Brännö By och Gärde riksintresseområde hotat av Göteborgs kommun och Concreo

Brännö By och Gärde ingår i ett riksintresseområde där betongbolaget Concreo AB påbörjat byggprojektet "Brännö Strandängar", bestående av tre större huskroppar. Kommunen har givit byggloven i den mest värdefulla delen av riksintresseområdet - där den gamla bybebyggelsen möter Brännö Gärde. Något som kommunens egen Fördjupade översiktsplan just ska förhindra(!) Byggnadsvårdsföreningen anser därmed riksintresset "hotat". Endast... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑