Protokoll extrastämma om inköp av torgmark 2021-06-05

Redaktionen sammanfattar Extrastämman gällde inköp av "torgmark" vid en eventuell ny affär enligt en detaljplan som Länsstyrelsen underkänt. Köp av mark avviker från § 3. grunderna för förvaltningen och är så kallad främmande verksamhet, vilket är olagligt, se Lag (1973:1150) 4 §. Tim Borg-falangen gjorde sitt bästa för att smutskasta Bränning-falangen genom Bernt Anderssons tillägg... Continue Reading →

Kallelse Extrastämma 2021 06 05

Brännö Bys Samfällighetsförening kallar till extrastämma Brännö Bys Samfällighetsförenings deltagare kallas till en extra föreningsstämma med anledning av att Hans Bränning, Stig Berggren, Jan Almström, Göte Westberg, Bo Silfverblad, Dan Lorén och Lennart Granström har åberopat §13 i stadgarna. Plats och tid: Brännö Brygga, Lördagen den 5/6 2021 kl. 11.00. Följande ärenden kommer att avhandlas:... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑