Resultat och balansräkning per 2021-12-31

IntäkterKostnaderArrende Känsö640.000,00Advokatkostnader244.738,00Div arrende Brännö298.440,00Arvoden94.600,00Arrende Rödsten150.000,00Anläggningskostnader (utkiken)83.225,00Upplägg Rödsten11.500,00Kostnader Rödsten2.922,00Övriga intäkter38.618,97Årsmöteskostnader (annonser GP34.734,90Lokal, förrådskostnader9.360,00Elkostnader Rödsten14.823,00Rep. underhåll lokaler9.624,0Fastighetsskötsel49.661,00Programvaror8.366,95Kontor, porto, bankkostnader6.211,00Försäkring5.369,00Arbetsgivaravgifter arvoden18.097,00Div kostnader1.800,00S:a intäkter1.138.558,97S:a Kostnader583.531,85Årets resultat395.027,12Summa978.558,97TillgångarEget kapital & SkulderBank, Plusgiro4.980.196,79Eget kapital5.079.949,79Peridiserad intäkt160.000,00Kortfristig skuld arerende12.270,00Skatt arvode47.977,00S:a5.140.196,795.140.196,79 Original Result-Balansräkning-2021

Powered by WordPress.com.

Up ↑