Resultat och balansräkning per 2021-12-31

IntäkterKostnader
Arrende Känsö640.000,00Advokatkostnader244.738,00
Div arrende Brännö298.440,00Arvoden94.600,00
Arrende Rödsten150.000,00Anläggningskostnader (utkiken)83.225,00
Upplägg Rödsten11.500,00Kostnader Rödsten2.922,00
Övriga intäkter38.618,97Årsmöteskostnader (annonser GP34.734,90
Lokal, förrådskostnader9.360,00
Elkostnader Rödsten14.823,00
Rep. underhåll lokaler9.624,0
Fastighetsskötsel49.661,00
Programvaror8.366,95
Kontor, porto, bankkostnader6.211,00
Försäkring5.369,00
Arbetsgivaravgifter arvoden18.097,00
Div kostnader1.800,00
S:a intäkter1.138.558,97S:a Kostnader583.531,85
Årets resultat395.027,12
Summa978.558,97
TillgångarEget kapital & Skulder
Bank, Plusgiro4.980.196,79Eget kapital5.079.949,79
Peridiserad intäkt160.000,00Kortfristig skuld arerende12.270,00
Skatt arvode47.977,00
S:a5.140.196,795.140.196,79

Original

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑