Budget 2022

Intäkter

Arrende Känsö640.000
Arrende Rödsten150.000
Övriga arrenden250.000
Summa:1.040.000

Utgifter

Advokatkostnader, Bl.a.
– Uppsagda bryggplatser i Rödsten, se Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag.
– Stämning från J. Nordmark, Stämning från I. Törnqvist,
– Tvisten med H. Bränning, se Extrastämman om torgmark 2021 klandrad/överklagad
250.000
Inköp av mark vid nya affären10.000
S:4 Utegym50.000
Rensning av BBS diken50.000
Trädfällning S:1910.000
Avsättning för skötsel av Gärdet10.000
Annonser, lokalhyra, försäkring20.000
Utredning pir Vassdal, Vågbrytarprojekt Vassdal 2001-2005100.000
Arvoden110.000
Övriga kostnader, sopor m.m.100.000
Avsättning till underhålls- och förnyelsefonden10.000
Summa:720.000

Arrende Känsö Arrende Rödsten Övriga arrenden Summa: Utgifter:

Arrende Känsö Arrende Rödsten Övriga arrenden Summa: Utgifter:

Advokatkostnader
(Bl.a. Uppsagda bryggplatser i Rödsten, Stämning från J. Nordmark, Stämning från I. Törnqvist, Tvisten med H. Bränning)

Inköp av mark vid nya affären S:4 Utegym
Rensning av BBS diken Trädfällning S:19

Avsättning för skötsel av Gärdet Annonser, lokalhyra, försäkring Utredning pir Vassdal
Arvoden

Övriga kostnader, sopor m.m.

Avsättning till underhålls- och förnyelsefonden

Summa:

10.000 50.000 50.000 10.000 10.000 20.000

100.000 110.000 100.000

10.000 720.000

640.000 150.000 250.000

1.040.000

250.000

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑