Ordförande Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag – låter samfällighetsföreningen BBS bekosta vräkningsprocessen. Uppd. 201223 med “löften”.

Tim Borg sa upp Ingemar Törnqvists bryggarrende i Rödsten till den 14:e mars, se Verksamhetsberättelse 2019. Uppsägningen sker i affekt av personliga skäl. Att Ingemars födelsedag infaller på just samma dag som uppsägningen är knappast en slump. Det blir tydligt att Tim Borgs personliga intressen är avgörande trots tidigare löften, samt föreläggande av länsstyrelsen, om ersättningsbrygga. Eftersom ordförande och styrelse i BBS inte är vald för 2020 missbrukar Tim Borg BBS som privatperson för vräkningsprocessen. Att uppsägningen inte behandlats på medlemsmöte samt obehandlad motion i saken finns till årsmötet 2020 medför att Tim även hindrar medlemmarna att besluta demokratiskt i ärendet.

Tim hämnas kritik från Törnqvist?

Corona-pandemin och uppskjutet årsmöte hindrar inte Tim att driva sina privata intressen i BBS. Vräkningsprocessen, se senaste yttrandet i målet, mot Törnqvist brådskar för Tim, att hämnas irriterande kritik. Enligt det s.k. avtalet med kommunen behöver inga bryggor tas bort före ersättningsbryggorna är klara.

Tim bluffade årsmötet 2019 genom att påstå att Törnqvist “inte vill ha några båtplatser” som utlovats tidigare. Tim borde istället återkomma med ett seriöst erbjudande om båtplatser vid eventuella framtida flytbryggor, som ju kan vänta till ersättningsbryggor är klara.

Vill Tim själv ta över Törnqvist brygga?

Tim påstår att kommunen vill ha bort halva Törnqvists brygga snarast. Tim hävdar att halva Törnqvists nyrenoverade brygga tillhör BBS och kan därför stå kvar, vilket ger Tim möjlighet att i lönndom själv överta denna för egen del eller för någon “vän”, med möjlighet att återuppbygga en riven halvan.

En ny bryggtvist om den återstående halvan kan BBS betala vid behov. Söndra och härska. Senare kan Tim säkert ordna ersättningsplatser vid nya flytbryggor. Listigt uträknat och medlemmarna behöver inget veta, om det ens går att hänga med, när Tim ensam är ansvarig för Rödsten och mörkar allt. Dessutom påstår Tim i tingsrätten att någon grund för uppsägning inte behövs. En mycket maktfullkomlig inställning.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑