Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag

Tim Borg, ordförande i BBS, sa upp Ingemar Törnqvists bryggarrende i Rödsten till den 14:e mars, se Verksamhetsberättelse 2019. Uppsägningen sker i affekt av personliga skäl. Att Ingemars födelsedag infaller på just samma dag som uppsägningen är knappast en slump. Det blir tydligt att Tim Borgs personliga intressen är avgörande trots sina tidigare löften, samt föreläggande av Länsstyrelsen, om ersättningsbrygga.

Eftersom ordförande och styrelse i BBS inte är vald för 2020 driver Tim Borg vräkningsprocessen som privatperson. Att uppsägningen inte behandlats på medlemsmöte samt obehandlad motion i saken finns till årsmötet 2020 medför att Tim även hindrar medlemmarna att besluta demokratiskt i ärendet.

Tims falska påståenden

Tim bluffade årsmötet 2019 genom att påstå att Törnqvist “inte vill ha några båtplatser” som utlovats tidigare. Tim borde istället återkomma med ett seriöst erbjudande om båtplatser vid eventuella framtida flytbryggor, som ju kan vänta till ersättningsbryggor är klara. Enligt det s.k. avtalet med kommunen behöver inga bryggor tas bort före ersättningsbryggorna är klara.

Tim påstår att kommunen vill ha bort halva Törnqvists brygga snarast. Tim hävdar att halva Törnqvists nyrenoverade brygga tillhör BBS och kan därför stå kvar. Enda rimliga förklaringen till detta påstående är att Tim själv vill överta denna halva för egen del eller för någon “vän”.

Läs vidare

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑