Anna Ekbergs ambitioner inför ordförandevalet 2023 kolliderar med hennes handlingar

Valet av Anna Ekberg som ny ordförande i BBS ingav hopp om förändring. Detta var särskilt betydelsefullt med tanke på att en kvinnlig ordförande förväntades medföra minskad vilja till stridigheter. På senare tid har samfällighetsföreningen genomgått många prövningar, inklusive en pågående ovana av att bryta mot stadgar och lagen, driva onödiga rättsprocesser, samt en ohälsosam... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑