Anna Ekbergs ambitioner inför ordförandevalet 2023 kolliderar med hennes handlingar

Valet av Anna Ekberg som ny ordförande i BBS ingav hopp om förändring. Detta var särskilt betydelsefullt med tanke på att en kvinnlig ordförande förväntades medföra minskad vilja till stridigheter. På senare tid har samfällighetsföreningen genomgått många prövningar, inklusive en pågående ovana av att bryta mot stadgar och lagen, driva onödiga rättsprocesser, samt en ohälsosam föreningskultur som har skapat oro bland medlemmarna. Medlemmars motioner om öppenhet och förändring motarbetas av styrelsen. Kritiker blir ofta personligt angripna.

Lovade förändring

Anna Ekberg uppgav vid sin kandidering att hon ville föra föreningen på en bättre väg. Det är första gången som en kandidat har modet att uttala en sådan ambition, vilket bara kan tolkas positivt. Det är viktigt att förstå att förändring tar tid och att det ofta är en utmaning att navigera i en förening med en etablerad kultur. Trots detta är det viktigt att bedöma ledare baserat på deras handlingar snarare än bara deras ord.

En av de tidiga testerna för Anna gäller Tim Borgs privata onödiga vräkningsprocess mot Ingemar Törnqvist. Detta innebar ett avgörande val för Anna. Skulle hon verka för att förbättra föreningskulturen eller fortsätta i de gamla fotspåren som Tim Borg trampat upp?

Fortsätter i gamla spår

Tyvärr tyder nu allt på att Anna beslutat att fortsätta Tim Borgs onödiga privata vräkningsprocessen mot Ingemar istället för att avstyra den. Det är viktigt att reflektera över detta beslut och dess konsekvenser. Om Anna ärligt ville förverkliga sina ambitioner och vallöften så hade hon kunnat avgå om inte en ändring kan genomföras i styrelsen. Istället visar Anna ovilja till dialog och meddelar kort att medlemskritik av styrelsen inte är tillåten samt att styrelsen inte vill komma överens. Det är anmärkningsvärt att styrelsen använder föreningens medel i personliga motsättningar där domstolstvister betalas av medlemmarna utan dialog eller redovisning. Att komma överens blir då ointressant för ordförande och styrelse, oavsett vad saken gäller.

Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara svårt att förändra en kultur och att det krävs tid och ansträngning. En ordförandes förslag väger tungt och accepteras som regel. Anna bör kräva att styrelsen för dialog med Ingemar så att överenskommelser kan uppnås. Bara då kan hon visa att hon menade allvar med sina ambitionerna om att stärka medlemmarna i förändringsarbetet. För varje dag Anna fortsätter som ordförande utan vilja till dialog med medlemmarna minskar sannolikheten till förändring.

Vägen fram

Medlemmarnas engagemang i föreningens angelägenheter är viktig och borde uppmuntras av styrelsen. Våga klandra stämmor vars beslut leder till lagbrott. Våga fortsätta motionera om mer öppenhet om arrenden osv. Vår förening förtjänar en bättre framtid, och det är något vi alla medlemmar tillsammans kan arbeta mot.

Stöd Anna Ekberg om hon skulle återuppta sina ambitioner.

De enda som gynnas av den nuvarande föreningskulturen är Wistrands Advokater. Alla andra förlorar.

Läs mer här

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑