Tim Borgs onödiga och illvilliga vräkningsprocess mot Ingemar Törnqvist avslutas med förlikning av nya styrelsen?

Tim Borg startade under 2020 en vräkningsprocess mot Ingemar angående hans brygga i Rödsten. Onödigt och besynnerligt, eftersom föreningen redan 2017 hade kommit överens med Ingemar om ersättningsbrygga med båtplatser. Ingemar skulle avflytta från sin brygga “när den nya flytbryggan är klar”. Dessutom hade föreningen erbjudit alla berörda ersättningsplatser enligt avtalet med Göteborgs kommun gällande hamnområdet i Rödsten, där inga bryggor behöver tas bort “före den nya bryggan är färdigställd”.

Tim lät vräkningens startdatum symboliskt sammanfalla med Ingemar Törnqvists födelsedag. Som för att understryka vanvettigheten i sitt eget agerande. Tim orsakade även fördröjningen som gör att Göteborgs tingsrätt två år senare(!) återupptar processen med den nyvalda styrelsen.

Bakgrund

Tim Borgs vräkningsprocess mot Ingemar har sedan starten 2020 legat stilla, återigen på grund av Tims agerande. Tim Borg-styrelsen var nämligen inte behörig att företräda föreningen i vräkningsprocessen eftersom inget årsmöte med styrelseval hade avhållits enligt stadgarna. Behörighetsfrågan landade i Vänersborgs tingsrätt som trots stadgebrottet fann Tim-styrelsen behörig av oklar anledning. Så nu återupptar Göteborgs tingsrätt vräkningsprocessen igen, den här gången med den nyvalda styrelsen.

Överenskommelsen

Tim Borg-styrelsens garantier från 2018 lyder “Vi garanterar dig 2 nya båtplatser utan kostnad vid den nya flytbryggan i Rödsten … när den nya bryggan är klar”. Garantierna behandlades även i samband med ett stämmomöte 2017: “Ingemar Törnqvist får 2 nya båtplatser på flytbryggan”. Enligt avtalet med kommunen behöver inga bryggor tas bort före ersättningsbryggorna är klara:

Tim Borgs vräkning av Ingemar illvillig och odemokratisk

Tim Borg har fått sig själv att framstå som både illvillig och odemokratisk när han startade vräkningsprocessen mot Ingemar. Tim körde över både föreningens demokratiska beslut, arrenderegler, stadgar och egna garantier. Tim lät även startdatumet symboliskt sammanfalla med Ingemar Törnqvists födelsedag.

30-årig kampanj mot Ingemar får ett slut?

Tim Borg är inte ensam om att använda föreningens medel i syfte att driva kampanj mot Ingemar Törnqvist. Hans Bränning gjorde samma sak både som ordförande i Vägföreningen som i Brännö Bys Samfällighetsförening:

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑