Kommer samfällighetsföreningen BBS att betala Tim Borgs privata vräkningsprocess angående Törnqvists brygga i Rödsten?

Muntlig förhandling i Tingsrätten 2020-12-02 i vräkningsprocessen mot Ingemar Törnqvist är avslutad, se protokoll. Ingemar yrkar att Tim skall betala Ingemars omfattande ombudskostnader personligen då Tim inte företräder samfällighetsföreningen. Processen kommer att avslutas i behörighetsdelen den 25:e januari 2021. Därefter kommer dom att meddelas. Oavsett utgången i behörighetsdelen är det som vanligt liten möjlighet att vinna processen i vräkningsdelen.

Viktigt för Tim att bli omvald ordförande snarast

Kommer föreningen betala Tims dryga ombudskostnader hos Wistrands? I det fall Tim blir omvald kan han påverka föreningen att betala. Kanske genom att låta dem ”försvinna” bland samfällighetsföreningens andra ombudskostnader hos Wistrands. Dessutom kan en omvald Tim även påbörja nya privata processer mot Törnqvist.

Tim utnyttjar samfällighetsföreningen i privata syften och startar egenmäktigt rättsprocesser mot sina kritiker. Detta gör honom extremt olämplig som styrelseledamot i allmänhet och ordförande i synnerhet.

Omständigheter

Tim har startat en vräkningsprocess i Tingsrätten angående Törnqvists brygga i Rödsten. Tim startade processen utan att vara omvald och riskerar personligt ekonomiskt ansvar. Stämmobeslut i saken finns inte heller utan Tim meddelade bara kort på årsmötet 2019 det uppenbart falska påståendet, att “Törnqvist vill inte ha någon båtplats så arrendet har sagts upp”.

Uppsägningsdagen för bryggarrendet inföll på Törnqvists 70-årsdag(!) Mer personligt kan det inte bli. Det som pågår är inget annat en personlig kampanj och fortsättningen på en släktfejd som pågått i 30 år. Kostnaderna för föreningarnas medlemmar har under årens lopp gått på miljonbelopp. Någon vilja till uppgörelse har som regel saknats av dominanta föreningsledare.

Läs vidare

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑