Revisionsberättelse 2022

Undertecknade, av Brännö Bys Samfällighet vald revisorer, får härmed avge följandeberättelse; Vi har granskat föreningens verksamhet för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 och därvidtagit del av resultaträkning, balansräkning, protokoll och övriga handlingar, vilka lämnarupplysning om föreningens ekonomi och förvaltning, samt vidtagit de granskningsåtgärder vifunnit erforderliga. Revisionen har inte givit anledning till några anmärkning gällande föreningens redovisning.Dock... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑