Främmande verksamhet – varför är det brottsligt?

En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. Lag (2012:184). En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats, 18 § Lag (1973:1150). Brännö Bys Samfällighetsförenings ändamål är upptagna i § 3. GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN: "Samfällighetsföreningen förvaltar mark utgörande vägar, diken, vattenområden, öar, skär,... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑