Styrelsens förslag på åtgärder beträffande motionerna.

Nr 1: Henrik Sjöstrand vägföreningen gällande trädfällning. Vi föreslår att vi tar in en offert från Malte och skickar brev till berörda markägare inom BBS. Vi föreslår att lägga in 10.000:- för trädfällning på S:19. Nr 2. Henrik Sjöstrand gällande dikesrensningar i lilla och stora diket. Vi föreslår en avsättning i budgeten på 50.000:-. Nr... Continue Reading →

Arrende Rödsten, årsstämma 2018

Arrende Rödsten En arbetsgrupp har under en längre tid förhandlat med Göteborgs kommun om en utarrendering av Rödsten. se Arrendeavtalet som ger kommunen alla rättigheter men inga skyldigheter i Rödsten. Rödsten Arrendeavtal 2018 Rödsten Arrendeavtal Bilaga 1 Karta Rödsten Arrendeavtal Bilaga 2 Avsiktsförklaring Rödsten Arrendeavtal viktig information Varning! Innehåller skrämselpropaganda med ord såsom "incidenter", "personskador", "stora kostnader"....

Valberedning och kandidater 2017

Valberedningen söker kandidater för val på årsmötet då behov av förnyelse föreligger. Styrelseledamöter, ordförande, styrelsesuppleant och revisorer skall väljas. Valberedningens förslag 16/3 2017! Val av ordförande: Tim Borg Val av Ledamot: Lennart Granström (Omval) Val av 2st ledamöter vid utökning av styrelsen, förslag önskas! Val av suppleanter: Bengt Hansson (Omval) Ibert Johansson (Nyval) Valberedningen: Stefan... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑