Valberedning och kandidater 2017

Valberedningen söker kandidater för val på årsmötet då behov av förnyelse föreligger. Styrelseledamöter, ordförande, styrelsesuppleant och revisorer skall väljas.

Valberedningens förslag 16/3 2017!
Val av ordförande: Tim Borg
Val av Ledamot: Lennart Granström (Omval)
Val av 2st ledamöter vid utökning av styrelsen, förslag önskas!
Val av suppleanter: Bengt Hansson (Omval)
Ibert Johansson (Nyval)
Valberedningen: Stefan Kihlgren stefankihlgren@hotmail.com 0762 891091, Eva Sundén  sunden.eva@tele2.se 0708 971642, Eva Grenfeldt
Omständigheter:

Det finns svårigheter att få fram kandidater av flera skäl och det är önskvärt att flera förhållanden ändras som skapats av Bränning för att minska intresset.

Hinder som skapats av Hans Bränning under 24 år blir belastande för nya ledamöter och avskräcker möjliga kandidater.

– Konflikter och rättsprocesser med medlemmar.
– Dålig stämning och personliga motsättningar i föreningen.
– Minimal medlemsinformation och dialog med medlemmarna.
– Hans Bränning sköter BBS angelägenheter med stöd av en sluten grupp efter egna privata intressen.
– Förväntan på stora projekt i BBS.
– Lågt arvode 1000 kr/år som minskat från 5000 kr 1990.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑