Styrelsens förslag på åtgärder beträffande motionerna.

Nr 1: Henrik Sjöstrand vägföreningen gällande trädfällning.

  • Vi föreslår att vi tar in en offert från Malte och skickar brev till berörda markägare inom BBS. Vi föreslår att lägga in 10.000:- för trädfällning på S:19.

Nr 2. Henrik Sjöstrand gällande dikesrensningar i lilla och stora diket.

  • Vi föreslår en avsättning i budgeten på 50.000:-.

Nr 3. Renovering av vandringen mellan Sandvik och Ramsdal.

  • Vi föreslår återremittering till arrendatorn Brännöföreningen.

Nr. 4. Mats Flodin – Känsö

  • Vi föreslår att vi avstyrker pga att vår bedömning är att exproprieringsfrågan avgörs i år.

Nr 5. Eivor Tengberg

Nr. 6. Eivor Tengberg

  • Rösträkning och fullmakter.
  • Vi föreslår att vi avstyrker pga vi redan efterlever detta.

Nr. 7. Eivor Tengberg

  • Föreslår Boappa och ändring på Brännöföreningens hemsida.
  • Vi föreslår att vi avstyrker Boappa pga det räcker med mail och hemsida. Och ber Brännöföreningen ändra på sin hemsida.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑