Extrastämman om torgmark 2021 klandrad/överklagad

Mark- och miljödomstolens beslut

Mark- och miljödomstolen förordnar att beslut fattade vid föreningsstämman i Brännö bys samfällighetsförening den 13 mars 2021 avseende köp av mark från Göteborgs kommun tills vidare inte får verkställas.

Grunden för beslutet i korthet

Köp av mark strider mot Samfällighetsföreningens stadgar och mot lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Köp av tomtmark är s.k. främmande verksamhet.

Wistrands

I vanlig ordning har Wistrands advokater (genom Christofer Wilpart) mjölkat samfälligheten på pengar genom att producera överdrivna inlagor.

Läs mer

Domstolshandlingar

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑