Möjlighet till digitalt deltagande vid årsstämma eller stämma (Motion nr 5 årsstämman i Brännö Bys Samfällighetsförening 2022)

BAKGRUND

För att möjliggöra alla medlemmars möjlighet att närvara vi föreningens stämmor föreslås att stämmor genomförs med möjlighet till att även delta med digital närvaro. Med detta menar jag inte att den fysiska stämman skall tas bort utan att det istället läggs till en möjlighet för deltagare som av olika skäl inte har möjlighet att vara på plats vid stämmotillfället.

BESKRIVNING AV ÄRENDET

Många medlemmar i samfällighetsföreningen är bosatta på Brännö men en stor del av medlemmarna är bosatta på andra platser i Sverige vilket försvårar att vara på plats i möteslokalen vid stämmotillfällen. En del medlemmar kan också ha svårt att transportera sig vid sjukdom eller att de faktiskt inte har möjlighet pga ålder. Under senare tid har vi alla även upplevt svårighet att träffas i större folksamlingar pga Covidutbrott.

Möjligheten till digital närvaro skulle underlätta samt skapa förutsättningar för alla föreningens medlemmar att ta del av information som kommer fram på möten.
Ytterligare en fördel med digitalt möte är att det underlättar även för andra personer som adjungeras till mötet att närvara för att ge information i en fråga eller ett utlåtande. Tiden som den personen närvarar kortas i så fall ned till precis den tiden redogörelsen etc tar, vilket sparar både tid och eventuella pengar om det är en arvoderad person som adjungeras, t ex Känsö/Wistrands.

Idag finns möjlighet att genomföra möten med både fysisk och digital närvaro, det krävs inte någon särskild utrustning för att kunna delta eller för att anordna ett digitalt möte. Många har t ex en mobiltelefon med videomöjlighet som går att ansluta till ett möte, flera mötessystem har inspelningsmöjligheter som gör att mötet kan dokumenteras.
Exempel på mötessystem som kan användas är t ex Microsoft Teams, Zoom eller Google Meet. Systemen kan användas utan kostnad. Som komplement till till systemen kan mikrofon för bättre ljudupptagning från det fysiska mötet köpas in. en mikrofon som klarar uppgiften kostar ca 1 500 kr.

BEDÖMNING

Förutsättning för att få tillgång till digital medverkan och närvaro vid föreningens stämmor är att det i kallelsen finns information om vart medlemmar kan vända sig för att få tillgång till en möteslänk som ger tillträde till mötet.
Vid stämman ordnar styrelsen med en kamera, via telefon, surfplatta eller dator, uppkopplad till det fysiska mötet. Mikrofon kopplas in till mobiltelefonen etc för bättre ljudupptagning.

JAG YRKAR ATT

Stämmomöten i fortsättningen genomförs med möjlighet till digitalt deltagande för föreningens medlemmar samt för eventuella andra adjungerade deltagare i mötet.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Stämmomöten i samfälligheten genomförs så att medlemmar och eventuellt adjungerade personer kan delta digitalt.

Mikrofon köps in för bättre ljudupptagning.

Göteborg 2022-02-10

Eivor Tengberg
Delägare i Klara Lindboms dödsbo Brännö 1:51, 3.49, 4.58

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑