Skapa en permanent väg från Sandviksdalen till Ramsdal (Motion 3 Brännö samfällighets årsmöte 2022)

Mellan Sandvik och Ramsdal kan man idag gå på en spång/brygga.

Den har varit en fin förbindelse vilken blev byggd med ideella krafter genom svett och möda av personer som ville och skapade väl för oss andra.

Tyvärr har naturen och tiden satt sina tänder i materialet vilket snart behöver en rejäl ansiktslyftning före ”bryggan” blir farlig.

Motionen vänder sig främst till Brännö samfällighetsförening som råder över marken där dagens spång/bryggväg är belägen, men samtidigt till er alla och envar som nyttjar den praktiska och trevliga sträckan.

Förslaget är att tillskapa en fin väg i sten som är förhållandevis underhållsfri med gemensamma krafter under samfällighetens styrning, koordination och försorg.

//Henrik Sjöstrand 10:1

Original

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑