Brädupplag skadar fridlysta blommor på samfälld mark i Ersdal

Under påskhelgen 2020 har några fastighetsägare i Ersdal lagt ett större upplag tryckimpregnerat virke på samfällt område i Ersdal. Det giftiga virket har placerats precis på den plats där en blygsam återstod av fridlysta Jungru Marie nycklar växer — inom strandskyddat område.

Brännö Naturvårdsförening har satt upp information om beståndet intill upplaget, se bild. Enligt uppgift hörde en skyldig fastighetsägare av sig och meddelade “Vi bedriver verksamhet här och kan inte ta hänsyn till några blommor”.

Som ansvarig för BBS i Ersdal åligger det nu Tim Borg att ordna så hans kamrater tar bort det miljöfarliga upplaget snarast. Upplaget förgiftar det strandskyddade området, skadar växtligheten och de få fridlysta Jungfru Marie nycklar som finns kvar på platsen.

Det är andra gången i ordningen som fastighetsägare, med samfällighetens vetskap, placerar upplag av giftigt tryckimpregnerat virke inom strandskyddet, se Motion – Avlägsna bryggavfall i Ersdal. Motionen bifölls och dåvarande ordförande, Hans Bränning var själv delaktig i bortforslandet.

492e51f3-aea8-4179-9afc-7d619d8cb50c
Brännö naturvårdsförening om Jungfru Marie nycklar.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑