Ansvarsområden i styrelsen – Tim bestämmer allt väsentligt

I december 2018 har styrelsens ansvarsområden anslagits vid affären som beskriver ledamöternas ansvarsområde i BBS styrelse. Ordförande Tim Borg har tagit hand om alla betydelsefulla och externa områden som t.ex SSIS, Försvarsmakten.

Uppdelningen gör att Tim Borg kan kontrollera informationsutbytet både mellan styrelseledamöter och till medlemmar. På så sätt kan han dölja styrelsens förvaltning, som inte tål någon transparens, vilket hans föregångare Hans Bränning gjorde med stor skicklighet.

Oavsett ansvarsutdelningen har styrelsen ett gemensamt solidariskt ansvar för förvaltningen, se forening.se.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑